Archive: Feb 19, 2021

Mỗi người sẽ có một chai nước hoa đặc trưng của riêng mình và đôi khi chúng ta chỉ có thể đoán được phần nào tính cách của người dùng qua mùi nước hoa.